Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / 22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / 22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschrijving
Een nieuwe wetgeving geeft openbare ziekenhuizen of ziekenhuizen met een overheidsparticipatie de kans zich te ontwikkelen en een optimale zorgkwaliteit voor alle patiënten in Brussel te waarborgen. Ze integreert nieuwe instrumenten om samenwerkingen tussen ziekenhuizen en fusies tussen openbare en private ziekenhuizen mogelijk te maken. De oprichting van een ziekenhuis-vzw wordt, onder strikte voorwaarden, mogelijk. Deze ordonnantie organiseert de toezichtfunctie rond vier elementen: 1. de vaststelling, wijziging en naleving van de statuten; 2. de vaststelling, kostenbeheersing en controle op de goede uitvoering van de gedelegeerde sociale opdrachten; 3. de controle op de wettigheid van de beslissingen; 4. de financiële controle van de openbare ziekenhuizen of ziekenhuizen met een overheidsparticipatie die verband houdt met de belangen van de gemeenten. Er wordt door de koepelvereniging een commissaris aangewezen die belast is met de uitoefening van het toezicht.
Hoofdtekst
Documenttype
Ordonnantie
Nummer of ID
Datum
22/10/2020
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
29/10/2020
Instelling(en)
OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Thema('s)
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden