Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Omzendbrief van 3 mei 2016 betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Omzendbrief van 3 mei 2016 betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen

Omzendbrief van 3 mei 2016 betreffende de verwerving of vervreemding van een eigendomsrecht of van zakelijke rechten op onroerende goederen

beschrijving
Hoofdtekst

Sinds de regionalisering van het administratief toezicht op de akten van de plaatselijke besturen worden de vastgoedtransacties van deze overheden nog steeds gecontroleerd met betrekking tot de omzendbrief van de Gouverneur van de Provincie Brabant d.d. 22 maart 1982.

Bovendien is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 1 januari 2015 in het kader van de zesde staatshervorming bevoegd voor de raming, de onderhandeling en de authenticatie waarvoor de Federale Comités tot aankoop van onroerende goederen eerder bevoegd waren (behalve voor wat betreft de verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen die uitsluitend onder de federale bevoegdheid vallen). Daartoe werd het Gewestelijk Comité tot aankoop van onroerende goederen (GCAO) opgericht.

De evolutie van de reglementaire, institutionele, technologische en administratieve context maakt dat het belangrijk is om de instructies ter zake te actualiseren. Deze omzendbrief heft de voormelde omzendbrief op en vervangt ze.

Ze past in een optiek van administratieve vereenvoudiging, modernisering en eerbiediging van de autonomie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW’s). De wettigheid en de eerbiediging van het algemeen belang moeten evenwel worden gecontroleerd. Zo zullen de beslissingen van de OCMW’s in dit kader de gelijkheids- en transparantiebeginselen naleven.

Tevens dient elke beslissing van een OCMW te worden genomen, in naleving van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken.

De beslissingen van de verenigingen bedoeld in Hoofdstuk XII van de organieke wet zijn aan dezelfde controle en aan hetzelfde administratief toezicht onderworpen als de OCMW's, zoals bepaald in diens artikel 126,§1.

Documenttype
Omzendbrief
Nummer of ID
Datum
3/5/2016
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
18/5/2016
Instelling(en)
OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Thema('s)
Financiële steun, Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden