Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Omzendbrief van 24 november 2016 betreffende de financiële participaties in ondernemingen en de publieke mandaten in verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ten behoeve van het opstellen van een register van de publieke eenheden in het kader van het ESR 2010
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Omzendbrief van 24 november 2016 betreffende de financiële participaties in ondernemingen en de publieke mandaten in verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ten behoeve van het opstellen van een register van de publieke eenheden in het kader van het ESR 2010

Omzendbrief van 24 november 2016 betreffende de financiële participaties in ondernemingen en de publieke mandaten in verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen ten behoeve van het opstellen van een register van de publieke eenheden in het kader van het ESR 2010

beschrijving
In deze omzendbrief vraagt het Verenigd College de OCMW's om de gegevens te verstrekken betreffende hun financiële participaties in ondernemingen (zie tabel 1) en om een overzicht te verstrekken van de publieke mandaten binnen de vzw's en stichtingen (zie tabel 2), dit met het oog op het naleven van de Europese verplichtingen inzake begrotingsstatistieken. De OCMW's zijn vrijgesteld van de rapportering van hun financiële participaties in de verenigingen Hoofdstuk XII. Deze verenigingen nemen vanaf heden direct deel aan de rapporteringen.
Hoofdtekst
Documenttype
Omzendbrief
Nummer of ID
Datum
24/11/2016
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
9/12/2016
Instelling(en)
OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Thema('s)
Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden