Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Koninklijk besluit van 7 mei 2015 waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Koninklijk besluit van 7 mei 2015 waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Koninklijk besluit van 7 mei 2015 waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

beschrijving
Hoofdtekst
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
7 MEI 2015. - Koninklijk besluit waarbij de hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
 
 
 
FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;
Overwegende dat op 7, 8 en 9 juni 2014 hagel schade heeft aangericht in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen;
Gelet op de verslagen van de Gouverneurs betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door de hagel;
Overwegende dat het verschijnsel in totaal voor minstens 50.000.000 EUR schade heeft veroorzaakt;
Overwegende dat de hagel van 7, 8 en 9 juni 2014 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2014 ;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 25 maart 2015 ;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De hagel die op 7, 8 en 9 juni 2014 schade heeft aangericht in de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen wordt beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik, Luxemburg en Namen.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 4. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, op 7 mei 2015.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. JAMBON
Documenttype
Koninklijk Besluit
Nummer of ID
Datum
7/5/2015
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
2/6/2015
Instelling(en)
Thema('s)
Gemeente (indien van toepassing)