Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschrijving
Dit besluit bepaalt de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden die de secretarissen en de ontvangers van de OCMW's moeten naleven en verbiedt de cumulatie met andere functies en legt de weddeschalen vast die van toepassing op hen zijn.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
233820
Datum
4/12/2008
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
16/12/2008
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Personeel,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden