Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 23 april 1998 tot vaststelling van de verdelingsregelen van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn bestemd voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

beschrijving
Het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk Welzijn voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bedoeld in art. 105 van de organieke OCMW-wet 08.07.1976 wordt als volgt verdeeld: 25 % van het Fonds wordt verdeeld op basis van het aantal gerechtigden op het bestaansminimum ten laste van elk OCMW in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, gewogen op basis van de staatstoelage verleend aan elk van deze centra, volgens de formule bepaald in dit besluit; 10 % in functie van het totaal aantal personen gelijkgesteld met gerechtigden op het bestaansminimum per OCMW op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het referentiejaar; 15 % in functie van de verhouding tussen het totaal aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen van minder dan 25 jaar woonachtig in elk van de 19 gemeenten van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, gewogen door het aantal inwoners van elk van de 19 gemeenten in verhouding met het totaal aantal inwoners van dit Gewest, volgens de formule bepaald in dit besluit; 20 % in functie van het aantal inwoners van het jaar 1991, volgens de gegevens verstrekt door het bestuur van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, in de 82 achtergestelde buurten in bijlage genoemd; 15 % in functie van het aantal bejaarden woonachtig in elk van de 19 gemeenten, gewogen door de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting in elk van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting in het Gewest, volgens de formule bepaald in dit besluit; 15 % in functie van het aantal jongeren woonachtig in elk van de 19 gemeenten, gewogen door de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting in elk van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting in het Gewest, volgens de formule bepaald in dit besluit.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
Datum
23/4/1998
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
3/6/1998
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiële steun, Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
URL (internetadres van de website waar het document zich bevindt)
Bekijken het bestand online
Bestand
Het bestand downloaden