Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 16 december 1999 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 16 december 1999 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 16 december 1999 houdende aanvulling van de rekeningstelsels ter uitvoering van artikel 43 van het algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschrijving
Dit besluit past het algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan om rekening te houden met de verrichtingen veroorzaakt door de herinschakelingsprogramma's met het oog op de integratie op de arbeidsmarkt van de gerechtigden op het bestaansminimum en van personen van vreemde nationaliteit, ingeschreven in het bevolkingsregister, die omwille van hun nationaliteit, geen aanspraak kunnen maken op het bestaansminimum en aldus gerechtigd zijn op financiële maatschappelijke hulp.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
Datum
16/12/1999
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
2/3/2000
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden