Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 24 januari 2013 tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 24 januari 2013 tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 24 januari 2013 tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secretarissen en de ontvangers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschrijving
Dit besluit wijzigt één van de minimale voorwaarden waaraan de kandidaten voor een bevordering tot secretaris en ontvanger van het OCMW moeten voldoen. Het stelt eveneens dat de weddeschaal van de ontvanger van het OCMW gelijk is aan 100 % (en niet meer 97,5 %) van de weddeschaal toepasbaar op de secretaris van hetzelfde OCMW.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
Datum
24/1/2013
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
27/2/2013
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Personeel,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden