Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 mei 2007 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 mei 2007 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 31 mei 2007 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het model voor de begroting van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 februari 1999

beschrijving
Overwegende dat het van belang is aan de toezichthoudende overheid een middel toe te wijzen om zijn controle opdracht inzake personeelsbeheer van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn te kunnen uitvoeren overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van de organieke wet, wordt het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 25 februari 1999 betreffende de modelbegroting gewijzigd door er twee tabellen aan toe te voegen met betrekking tot de toestand van het statutair personeel in functie en de toestand van het contractueel personeel in functie.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
Datum
31/5/2007
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
28/6/2007
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiën, Personeel,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden