Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 september 2009 tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, §1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 september 2009 tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, §1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 24 september 2009 tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, §1, derde lid, 4° van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschrijving
Art. 27 van de organieke wet van 08.07.1976 betreffende de OCMW's laat de overdracht van bevoegdheden aan het vast bureau of aan bijzondere comités door de raad voor maatschappelijk welzijn niet toe voor bepaalde beslissingen inzake de aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan de waarde hoger is dan bepaalde bedragen. Deze bedragen worden verhoogd door dit besluit.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
124403
Datum
24/9/2009
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
12/11/2009
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Overheidsopdrachten,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden