Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 februari 1998 tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 26 oktober 1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

beschrijving
Dit besluit brengt wijzigingen aan in verschillende artikelen van het Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 26.10.1995 houdende algemeen reglement op de comptabiliteit van de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: - in titel 1 'Algemene bepalingen': definities 'boekhoudkundig resultaat van de budgettaire rekening', 'investering' en 'eindresultaat van de budgettaire rekening van het dienstjaar' in art. 1; - in titel 2 'De begroting': art. 6, 8, 9, 10; - in titel 3 'Het patrimonium en het beheer': art. 17, 18, 21, 23, 25, 26, 31 en 35; - in titel 4 'De boekhouding': art. 38, 39, 43, 57, 61, 66, 68, 70, 72 en 74; - in titel 6 'Diverse bepalingen': art. 86.
Hoofdtekst
Documenttype
Besluit GGC
Nummer of ID
Datum
19/2/1998
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
6/5/1998
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Financiën,
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden