Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / 22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten, om de samenwerking mogelijk te maken tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is zoals bedoeld in hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / 22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten, om de samenwerking mogelijk te maken tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is zoals bedoeld in hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

22 oktober 2020 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen, vormen van samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen of ziekenhuisactiviteiten, om de samenwerking mogelijk te maken tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is zoals bedoeld in hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

beschrijving
Deze ordonnantie heeft tot doel het wettelijk kader vast te leggen voor de deelname van publiekrechtelijke rechtspersonen die zijn opgericht op basis van de hoofdstukken XII en XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, in een locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk tussen ziekenhuizen, met als doel het zorgaanbod te organiseren. In dit kader machtigt ze een openbaar ziekenhuis om deel te nemen aan een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid met privé-ziekenhuizen om het zorgaanbod te organiseren en te rationaliseren.
Hoofdtekst
Documenttype
Ordonnantie
Nummer of ID
Datum
22/10/2020
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
29/10/2020
Instelling(en)
OCMW, De verenigingen Hoofdstuk XII,
Thema('s)
Gemeente (indien van toepassing)
Bestand
Het bestand downloaden