U bent hier: Home / Uw mening telt

Uw mening telt

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB) herwerkt momenteel zijn website om zijn verschillende gesprekspartners de nodige informatie te verstrekken via een vlotte toegang en een ergonomische interface. Het agentschap Expansion werd in dit opzicht gekozen om een nieuwe website te ontwerpen, online te plaatsen en te onderhouden.

We wensen u bij deze denkoefening te betrekken en uw mening in te winnen over de huidige website van BPB. Bijgevolg vragen we u een vragenlijst in te vullen. Dit zal niet meer dan tien minuten van uw tijd vragen.

U kan er zeker van zijn dat alle informatie die u ons meedeelt strikt vertrouwelijk zal blijven. Uw persoonlijke gegevens zullen in geen geval worden meegedeeld.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

- Contact: Véronique Dauw, projectbeheerder (vdauw@sprb.brussels | 02 800 33 64).