U bent hier: Home / Tijdelijke opschorting van termijnen | Update

Tijdelijke opschorting van termijnen | Update

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering schort enkele termijnen op

Het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (2.4.2020), gewijzigd op 16 april 2020 en op 14 mei 2020, schorst tot 15 juni 2020, in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgesteld zijn in de ordonnanties en de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals in de wetten en koninklijke besluiten die tot bevoegdheid behoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: dit besluit schorst niet de termijnen betreffende het administratief toezicht.

gearchiveerd onder: