U bent hier: Home / Thema / Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

De bijzondere wet van 13 juli 2001 tot hervorming der instellingen heeft de bevoegdheid inzake organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van de federale overheid overgedragen aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Om de zes jaar organiseert Brussel Plaatselijke Besturen gemeenteraadsverkiezingen, in nauwe samenwerking met de gemeenten.

Elektronisch stemmen is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – in tegenstelling tot de andere Gewesten – veralgemeend tot alle gemeenten van het gewest.

 

De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op zondag 14 oktober 2018.

Hier vindt u de verkiezingswebsite, en hier vindt u de resultaten van de verkiezingen.

Uw mening over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen telt! We hadden graag uw feedback hierover, zodat we vanaf mei 2019 uw stemervaring verder kunnen verbeteren. We nodigen u uit om onze vragen in 3 minuten te beantwoorden, op onze online enquête.

De regelgeving van 2012 is tot op heden grotendeels ongewijzigd, met uitzondering van de  ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, dewelke gewijzigd werd door de ordonnantie van 20 juli 2016 Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De belangrijkste wijziging tegenover 2012 is dat het nieuwe elektronisch stemsysteem zoals het in 2012 gebruikt werd in Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe, nu uitgebreid wordt naar alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

 

Voor alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, 2012 en 2018 in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest kunt u de websites raadplegen die specifiek voor die verkiezingen werden gecreëerd:
- Eerdere gemeenteraadsverkiezingen (website van FOD Binnenlandse Zaken)


Hier de brochure die alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bevat.

Wat de andere verkiezingen betreft (Europese, federale, gewestelijke), blijft de federale Staat bevoegd voor de organisatie ervan.
 

Het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Rechtscollege bestaat uit negen leden die werden benoemd door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het is belast met het valideren van de gemeenteraadsverkiezingen en het beslechten van juridische geschillen over deze verkiezingen.

Meer weten over haar werking en opdrachten