U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Specifieke subsidies aan de gemeenten

Facultatieve subsidies voor specifieke initiatieven

De directie Gesubsidieerde Initiatieven heeft de taak specifieke gewestelijke beleidsmaatregelen kracht bij te zetten door facultatieve subsidies toe te kennen aan de steden, gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast coördineert de directie Gesubsidieerde Initiatieven ook het beleid inzake gelijke kansen en diversiteit bij de plaatselijke besturen. De directie kent subsidies rond gelijke kansen en diversiteit toe, ze begeleidt de plaatselijke besturen en organiseert acties op het terrein.   

Meer specifiek wat de toekenning van facultatieve subsidies betreft, onderscheiden we volgende krachtlijnen:

  • De subsidies met betrekking tot de tewerkstelling;
  • De subsidies ter ondersteuning van kansarme doelgroepen;
  • De subsidies in verband met gelijke kansen en diversiteit;
  • De subsidies aan de vzw's.