U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / Projectoproep "buurtsportinfrastructuur 2018"

Projectoproep "buurtsportinfrastructuur 2018"

Ze moeten betrekking hebben op infrastructuur waarvan de uitstraling in termen van organisatie, activiteiten, vestiging of gebruik zich beperkt tot een deel van een of van verschillende gemeenten en die voornamelijk bestemd is voor de bevolking die in de onmiddellijke omgeving van de infrastructuur verblijft. Het is dan ook de bedoeling dat ze vrij toegankelijk en op maximaal 200 m van woningen gelegen moet zijn.

 

Als een projectdrager verschillende dossiers wil indienen, moet hij een apart dossier voor elk project neerleggen.

In het kader van deze projectoproep moet het kandidatuurdossier het volgende bevatten:

 • Verplicht een beslissing van het college van burgemeester en schepenen ter bevestiging van alle projecten die de gemeente ingezonden heeft en de precisering van het subsidiebedrag dat voor elk project gevraagd wordt.
 • Het voor elk project naar behoren ingevulde formulier
 • Eventueel de volgende bijlagen
  • Het programma van de geplande inrichtingen;
  • Het animatieprogramma;
  • Een van afmetingen voorzien inplantingsplan;
  • Een beschrijving van de uit te voeren werken en/of de lijst van de aan te kopen voorzieningen;
  • De financiële raming van deze werken en/of voorzieningen (geraamde meetstaat);
  • Een kaart van de gemeente waarop de plaatsen waarop het project betrekking heeft zijn aangegeven;
  • Het onderhoudsprogramma voor de infrastructuur.

 

Subsidiëringspercentage

 

Het basissubsidiëringspercentage bedraagt 75%. Dit percentage zal op 100% gebracht worden als de gemeente gratis regelmatig (minstens eenmaal per week) en tweetalige animatie biedt aan de gebruikers van de buurtinfrastructuur, voor alle mogelijke doelgroepen, zonder discriminatie op basis van geslacht, leeftijd of om het even welk ander criterium. Deze activiteiten dienen gegeven te worden door gecertificeerde animatoren.