Thema
U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / News! Na lang wachten is eindelijk zover: de ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren werd op 31 mei 2018 goedgekeurd!
U bent hier: Home / Thema / Regionale steun / Gemeentelijke sportinfrastructuren / News! Na lang wachten is eindelijk zover: de ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren werd op 31 mei 2018 goedgekeurd!

News! Na lang wachten is eindelijk zover: de ordonnantie betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuren werd op 31 mei 2018 goedgekeurd!

 

In haar gewestelijke beleidsverklaring beloofde de Brusselse Regering een nieuwe regelgeving goed te keuren in verband met de subsidiëring van gemeentelijke infrastructuur, die prioriteiten zou vastleggen en afhankelijk van deze prioriteiten verhoogde investeringspercentages in het vooruitzicht zou stellen. Dat is sinds 31 mei het geval, nu een gloednieuwe ordonnantie is goedgekeurd betreffende de toekenning van subsidies voor investeringen in gemeentelijke sportinfrastructuur. 

Deze ordonnantie wil bij voorrang uitrustingen en een activiteitenaanbod uitbouwen in de op het vlak van sport en sportuitrusting onderbedeelde wijken en de benutting van de sportvoorzieningen optimaliseren. Ze besteedt bijzondere aandacht aan de toegankelijkheid voor personen met een handicap en aan de energieprestaties van de infrastructuur. 

In de komende weken neemt de concrete uitvoering ervan een vliegende start met een projectoproep voor de driejarige periode 2018-2020: houd het in de gaten!