U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Het Verenigd College van de Gemeenschapelijke Gemeenschapscommissie

Het Verenigd College van de Gemeenschapelijke Gemeenschapscommissie

Het parcours van een beslissing betreffende een overheidsopdracht onderworpen aan het toezicht van het verenigd college kan op de volgende wijze samengevat worden : 

Termijnen

Beslissing

20 dagen

Verzending van de akte aan het Verenigd College.

40 dagen

Notificatie door het Verenigd College van de schorsing aan het OCMW.

"zonder termijn"

Notificatie door het OCMW van de intrekking van de beslissing aan het schepencollege en aan het Verenigd College.

150 dagen

Notificatie door het OCMW van de handhaving van de beslissing aan het schepencollege en het Verenigd College.
Bij ontstentenis : automatische vernietiging van de geschorste akte.

40 dagen

Notificatie door het Verenigd College van de vernietiging aan het OCMW.
Na het verstrijken van de termijn van 40 dagen : de schorsing wordt opgeheven.