U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Artikelen 234 en 236 van de NGW: toepasbare versie op de meergemeentelijke politiezones

Artikelen 234 en 236 van de NGW: toepasbare versie op de meergemeentelijke politiezones

Artikel 234

De politieraad kiest de plaatsingsprocedure van opdrachten van werken, leveringen en diensten en legt de voorwaarden vast.

Hij kan zijn macht delegeren aan het politiecollege voor de opdrachten inzake het dagelijks beheer van de meergemeentelijke politiezone, binnen de beperkingen van de ingeschreven kredieten met het oog op de gewone begroting.

In geval van dringende noodzakelijkheid die voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden, kan het politiecollege uit eigen beweging dezelfde macht uitoefenen als de politieraad, waar in de 1e alinea naar verwezen wordt. Zijn beslissing moet gecommuniceerd worden aan de politieraad die ervan akte neemt tijdens zijn volgende vergadering.

 

Artikel 236

Het politiecollege stelt de procedure in en gunt de opdracht. Hij kan aan het contract elke wijziging die hij noodzakelijk acht tijdens de uitvoering aanbrengen, voor zover dit niet resulteert in bijkomende uitgaven van meer dan 10 procent.