U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Artikel 84, § 1e en 2, 1e alinea

Artikel 84, § 1e en 2, 1e alinea

Volgens het artikel 84, § 1e en 2, 1e alinea, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn : 
 
« § 1. De raad voor maatschappelijk welzijn kiest de wijze waarop de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten worden toegewezen en stelt de voorwaarden ervan vast.
 
§ 2. De raad voor maatschappelijk welzijn zet de procedure in en wijst de opdracht toe. » 
 
Gelet op het feit dat dit artikel 84 geen enkele beschikking inhoudt aangaande de opvolging en controle van de overheidsopdrachten ( uitvoering, oplevering enz .), wordt aangenomen dat het uitoefenen van deze laatste bevoegdheden eveneens toekomt aan de raad voor maatschappelijk welzijn als vervolg op het gunningsproces.