U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Artikel 3, 1°, van de wet van 15 juni 2006

Artikel 3, 1°, van de wet van 15 juni 2006

Artikel 3, 1°, van de wet van 15 juni 2006 bepaalt de overheidsopdracht als een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners en één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten ;