U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Pages de renvoi / Artikel 234, al. 1e , van de Nieuwe Gemeentewet

Artikel 234, al. 1e , van de Nieuwe Gemeentewet

De politieraad is als enige gemachtigd wat betreft de beslissingen aangaande de gunningswijze en de voorwaarden van de opdracht. 
 
Door “keuze van de gunningswijze” dient te worden verstaan : 
 
  • de keuze van de procedure, open of beperkt;
  • de keuze van de gunningswijze: aanbesteding, offerteaanvraag of onderhandelingsprocedure.
 
Onder « vaststelling van de voorwaarden», dient te worden verstaan :
 
  • de goedkeuring van de documenten voorbereid door de bevoegde administratieve diensten en die zowel de plaatsing als de uitvoering van de opdracht zelf zullen regelen, namelijk de bekendmaking van de opdracht, het bestek (of de overeenkomst/contract in het bijzonder geval van de onderhandelingsprocedure) en de administratieve clausules ( inbegrepen de kwalitatieve selectiecriteria en de gunningscriteria) en de technische clausules, de plannen, meetstaten en inventarissen (volgens de aard van de opdracht) alsook het offerteformulier (hetwelke niet verplicht is maar sterk wordt aanbevolen) ; 
  • tegelijkertijd komt het aan de politieraad toe over te gaan tot een raming van de opdracht zowel voor de inschrijving op de begroting als in verband met de overheidsopdrachten daar deze raming onder andere het niveau van bekendmaking zal bepalen (Europees of enkel nationaal) of het type van de procedure;
  • Het vaststellen van het minimum aantal kandidaten bij een beperkte procedure of met bekendmaking. 
 
Het politiecollege, samengesteld uit de burgemeesters, kan de bevoegdheden van de gemeenteraad uitoefenen wat betreft het plaatsen van overheidsopdrachten :
 
  • door middel van een uitdrukkelijke delegatie van de politieraad voor de opdrachten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur ;
  • in geval van uiterst dringende noodzakelijkheid voortvloeiende uit onvoorziene omstandigheden waarbij de beslissing medegedeeld wordt aan de politieraad die er akte van neemt op diens eerstvolgende vergadering.