U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Ondersteuning en vorming

Ondersteuning en vorming

Op het gebied van de overheidsopdrachten voorziet het regeerakkoord 2009 – 2014 in een versterking van de raadgevende opdrachten en deze van hulp bij het beheer van de dossiers.

Op die wijze, terwijl zijn taak van controle op de wettelijkheid van de akten door de Brusselse plaatselijke besturen genomen in het kader van het plaatsen van hun overheidsopdrachten verzekerd wordt, heeft Brussel Plaatselijke Besturen een structuur opgericht die hem toelaat zijn expertise in dienst te stellen van zijn “klanten”, namelijk de Brusselse plaatselijke besturen. Uitzonderlijk wordt het bestuur ook geconsulteerd door andere regionale administraties.


Deze initiatieven hebben enerzijds betrekking op de ondersteuning en anderzijds op de vorming.

 

De ondersteuning

De ondersteuning gebeurt onder verschillende vormen, van het eenvoudig telefonisch antwoord op een algemene vraag tot het volledig juridisch en technisch begeleiden van het opstellen van de bestekken , tot de bekendmaking van de opdracht en het opvolgen van de plaatsing en uitvoering van de opdrachten. Deze ondersteuning wordt nochtans enkel verstrekt op uitdrukkelijke vraag van de betrokkenen, in hoofdzaak rekening houdende met hun autonomie betreffende het beheer van de eigen dossiers.

 

De vorming

De beroepsvorming, een complementaire activiteit naast deze van de ondersteuning en de raadgeving, wordt voornamelijk verzekerd in het kader van de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB), enerzijds door algemene initiatievormingen van korte duur ten behoeve van de nieuwe in dienst tredende ambtenaren van de gemeenten en de OCMW en anderzijds door gespecialiseerde vormingen die het voorziene programma over verschillende jaren spreiden.


In hetzelfde opzicht neemt Brussel Plaatselijke Besturen deel aan colloquia en seminaries en werkt regelmatig samen aan verschillende uitgaven door de redactie van artikels betreffende de doctrine ( onder andere in het tijdschrift “Administration publique” of in de Jaarboek Overheidsopdrachten).
Tenslotte heeft het klimaat van samenwerking en het delen van geschikte werkmethoden tussen de Brusselse plaatselijke besturen tot stand gekomen gedurende de organisatie van vormingen van lange duur, eind 2009 op initiatief van de gemeenten Elsene en Evere, geleid tot de oprichting van een intergemeentelijke werkgroep ( WIG OO) waarbij alle Brusselse gemeenten zich hebben aangesloten.