U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / Lokale overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten / Toepasselijke regelgeving / Federale wetgeving / Voornaamste Belgische drempels (klassieke sectoren)

Voornaamste Belgische drempels (klassieke sectoren)

Overheidsopdrachten (drempels die het gebruik van bepaalde plaatsingsprocedures mogelijk maken)
 
Drempel
(bedrag excl. btw)
Plaatsingsprocedure
Kwalificatie van de opdracht
Raming
< € 30.000
Eventueel via aanvaarde factuur
(artikel 92 van de wet)
Werken
Leveringen
Diensten
Goed te keuren uitgave
< € 139.000 *
Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
(artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, van de wet)
Werken
Leveringen
Diensten behalve sociale diensten en andere specifieke diensten
Raming
< € 214.000 *
Mededingingsprocedure
met onderhandeling
(artikel 38, § 1, eerste lid, 1°, f), van de wet)
Leveringen
Diensten behalve sociale diensten en andere specifieke diensten
Raming
< € 214.000 *
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking
(artikel 41, § 1, 1° van de wet)
 
Leveringen
Diensten behalve sociale diensten en andere specifieke diensten
Raming
< € 750.000
Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
(artikel 89, § 1, eerste lid, 2° van de wet, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, b, c en d, 2°, 3°, 4° en 5° van de wet)
Sociale diensten en andere specifieke diensten
Raming
< € 750.000
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking
(artikel 41, § 1, 2° van de wet)
Werken
Raming
< € 5.350.000 *
Mededingingsprocedure
met onderhandeling
(artikel 38, § 1, eerste lid, 1°, f), van de wet)
Werken
Geen drempel
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking
(artikel 89, § 1, eerste lid, 2° van de wet)
 
Mededingingsprocedure
met onderhandeling
(artikel 89, § 1, eerste lid, 3° van de wet)
 
Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking
(artikel 89, § 1, eerste lid, 2° van de wet, voor de gevallen bedoeld in artikel 42, § 1, 1°, b, c en d, 2°, 3°, 4° en 5° van de wet)
Sociale diensten en andere specifieke diensten

 

Overheidsopdrachten (drempel vanaf waarvan de opsplitsing van de opdracht in percelen overwogen moet worden)
 
Drempel
(bedrag excl. btw)
Impact
Kwalificatie van de opdracht
Raming
< € 139.000 *
Verplichting om de opdeling van de opdracht in percelen te overwegen (als er beslist wordt ze niet op te delen, moeten de voornaamste redenen hiervoor vermeld worden in de opdrachtdocumenten of in de informatie bedoeld in artikel 164, § 1 van de wet)
Werken
Leveringen
Diensten

 

Concessieovereenkomsten
 
Drempel
(bedrag excl. btw)
Impact
Concessietype
Raming
> € 1.750.000
Verplichting om een concessieaankondiging te publiceren
Werken
 
Raming
≥ € 5.350.000 *
Drempel die het toepassingsgebied van de wet vaststelt, met uitzondering van de artikelen 2, 25° en 26°,
31, § 4, 32/1, 32/2 en 68/1 van de wet
Diensten

 

* Bedragen op 1 januari 2020