U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten / De van kracht zijnde wetgeving

De van kracht zijnde wetgeving

De reglementering op de overheidsopdrachten is van toepassing op de aankopen van de lokale besturen sinds 1 januari 1978 en het in werking treden van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten (B.S. 28 augustus 1976).

 

Zij zijn sinds 1 juli 2013 onderworpen aan het toepassingsgebied van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

 

Het artikel 12 van de wet van 15 juni 2006 maakt de bepalingen van zijn titel II toepasbaar op territoriale collectiviteiten (gemeenten of verenigingen van territoriale collectiviteiten) en op organismen van publiek recht (OCMW, kerkfabrieken, en de organismen belast met het beheer van het temporeel van de erkende erediensten, de meergemeentelijke politiezones en de autonome gemeentebedrijven).