U bent hier: Home / Thema / Overheidsopdrachten

Lokale overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

In dit gedeelte zult u gedetailleerde informatie vinden wat betreft de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten van de Brusselse lokale Besturen.

Zoals alle privépersonen kunnen de Brusselse lokale Besturen beroep doen op in contracten vastgelegde overeenkomsten om te voldoen aan hun behoeften.

Indien deze contractueel overeengekomen activiteiten het overgrote deel van de gewone overeenkomsten van het privaatrecht dekken (aankoop of verkoop van gebouwen, huurcontracten …), vinden we deze ook terug in administratieve contracten. Binnen deze categorie van contracten vinden we de concessies voor het innemen van openbaar domein, concessies van openbare diensten en vooral de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten waarvan het belang veruit van doorslaggevende aard is en die het voorwerp uitmaken van een gedetailleerde reglementering.

Tezelfdertijd verdeelt de wetgeving de bevoegdheden onder de verschillende organen van de Brusselse lokale Besturen en dit zowel wat betreft het vaststellen van de voorwaarden , als de gunning en de uitvoering van hun overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. 

Anderzijds, rekening houdende met het feit dat de Brusselse lokale Besturen autonome politieke entiteiten vormen, zijn deze niettemin lagere overheden. Hieruit volgt dat de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten die zij plaatsen onderworpen zijn aan het toezicht op de controle van hun wettelijkheid en het conform zijn aan het algemeen belang

Ten slotte, volgens het spreekwoord “beter voorkomen dan genezen”, staat de regionale Administratie de ambtenaren van de verschillende Brusselse lokale Besturen bij, zowel tijdens de voorbereiding als de plaatsing en de uitvoering van hun overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.