U bent hier: Home / Thema / Internationaal / De OESO

De OESO


De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een internationale organisatie voor economisch onderzoekswerk. De lidstaten (meestal ontwikkelde landen) hebben als gemene delers een democratisch overheidssysteem en een markteconomie. De OESO speelt vooral de rol van raadgevende vergadering.


De onderzoeksdomeinen zijn verdeeld over zes grote thema's:
•    Economie
•    Maatschappij (Migratie, Onderwijs, Werkgelegenheid enz.)
•    Governance (Corruptiebestrijding, Openbaar bestuur enz.)
•    Overheidsfinanciën (Pensioenen, Fiscaliteit enz.)
•    Innovatie (Biotechnologie, Informatie- en Communicatietechnologieën enz.)
•    Duurzaamheid (Duurzame ontwikkeling, Energie, Milieu enz.).

Momenteel onderzoeken alle instanties en lidstaten een voorlopige versie van de synthesenota "Principes voor doeltreffende overheidsinvestering – een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende overheidsniveaus". In 2014 zal dit uitmonden in een Aanbeveling voor de ministers van de OESO-lidstaten.

Meer weten:

Vele andere documenten zijn eveneens beschikbaar op de website van de OESO-bibliotheek.

Contactpersoon voor de OESO:

Valeri Rajkovcevic
T 02/800 37 32
vrajkovcevic@sprb.irisnet.be