U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit / Gelijkheidheid vrouwen-mannen

Gelijkheidheid vrouwen-mannen

Naast een transversaal Gender Mainstreamingbeleid voert de cel Gelijke kansen ook specifieke acties in bepaalde domeinen waar meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen gewenst is. Dit gebeurt onder meer via opleidingen, de terbeschikkingstelling van allerhande tools of de organisatie van werkgroepen.

Er dient ook opgemerkt te worden dat gender, als maatschappelijke constructie van de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen en als maatschappelijk gebod gelinkt aan het man en vrouw zijn, niet enkel de kern vormt van ongelijkheden tussen mannen en vrouwen, maar ook van discriminatie van LGBTQI+-personen, geweld tegen vrouwen, seksuele intimidatie op straat, enz. Het is dus een speerpuntconcept dat een groot aantal thema's omvat waar Brussel Plaatselijke Besturen rond werkt in het kader van zijn acties ter bevordering van de gelijke kansen bij de plaatselijke besturen.