U bent hier: Home / Thema / Gelijke kansen en diversiteit

Gelijke kansen en diversiteit op lokaal niveau

1) Begeleiding van de gemeenten - netwerk van de 19 gemeenten

Binnen Brussel Plaatselijke Besturen werd een Coördinatie gelijke kansen op poten gezet met de bedoeling de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de 19 gemeenten te versterken.

De Coördinatie ondersteunt de gemeenteambtenaren die bevoegd zijn voor "gelijke kansen" door hen opleidingen te bieden en gespreksmomenten over de projecten in hun gemeenten.  Er kwam een mooie dynamiek op gang in dit netwerk dankzij competente en gemotiveerde gemeenteambtenaren.

De Coördinatie ondersteunt ook de schepenen door hen ontmoetingen en opleidingen met andere schepenen voor te stellen.

Er worden ook regelmatig uitwisselingen (goede praktijken) tussen gemeenten georganiseerd.

 
2) Subsidies aan de gemeentelijke projecten

De Coördinatie doet elk jaar een projectoproep aan de gemeenten inzake gelijke kansen (budget van bijna 120.000 euro) voor gemeenten de initiatieven willen ontplooien inzake:
•    gelijkheid tussen vrouwen en mannen,
•    de strijd tegen partner- en intrafamiliaal geweld,
•    gelijke kansen in de brede zin van het woord (personen met een handicap, LGBT, etnische en religieuze minderheden),
•    diversiteit.
 

3) Subsidie voor het diversiteitsbeleid binnen het plaatselijke openbaar ambt

Brussel Plaatselijke Besturen beheert eveneens de uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ertoe strekkende een diversiteitsbeleid te bewerkstelligen in het Brussels ambtenarenapparaat (meer bepaald artikel 3 betreffende de subsidiëring van specifieke contractuele betrekkingen).

Een regeringsbesluit voorziet in de financiering van een globale subsidie van 1 miljoen euro voor de Brusselse plaatselijke besturen (gemeenten, intercommunales en gemeentelijke vzw's op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
 

4) De projecten "gendermainstreaming & genderbudgeting" op lokaal niveau

Brussel Plaatselijke Besturen coördineert een van de proefprojecten "gendermainstreaming" in toepassing van de gendermainstreamingordonnantie van 29 maart 2012. Dit proefproject wenst het begrip gender te introduceren in gewestelijke materies.
Enkele van de acties zijn: checklist van goede praktijken, uitwisselen van goede praktijken tussen gemeenten, studiedagen, opleidingen, ...

Laatste wijziging: 11-04-2019 10:05