U bent hier: Home / Thema / Fiscaliteit / Belastingtarieven Personenbelasting (PB) / Onroerende voorheffing (OV)

Belastingtarieven Personenbelasting (PB) / Onroerende voorheffing (OV)

Krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bevoegdheid zijn gemeenten gemachtigd om opcentiemen te heffen.
 

De personenbelasting (PB) en de opcentiemen

Deze federale belasting op de inkomsten uit arbeid wordt opgelegd en geïnd door de FOD Financiën.
De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoeveelheid gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting.
Als u bijvoorbeeld € 10.000 aan federale belastingen moet betalen, zult u ook 6 % of € 600 gemeentelijke opcentiemen moeten betalen.
 

De onroerende voorheffing (OV) en de opcentiemen

Het gaat hier om een gewestelijke belasting die de eigenaar van een onroerend goed (huis, appartement, terrein, ...) jaarlijks moet betalen.

Het bedrag van de voorheffing is een percentage van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Dit varieert volgens de ligging van het pand.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit vastgelegd op 1,25% van het kadastraal inkomen.

Aan dit percentage moeten nog de gemeentelijke opcentiemen (ander deel van de te betalen belasting) worden toegevoegd. Deze variëren volgens de gemeente waar het pand ligt.
 


​Klik hier voor de tarieven 2017 per Brusselse gemeente (.pdf)

Klik hier voor de tarieven 2016 per Brusselse gemeente (.xls)

Voor meer informatie over OV