U bent hier: Home / Thema / Financiën / Juridische documentatie FINLEX / Download

Download

2016 09 08 Besluit toezicht overlegging van de akten NL
2 AOUT 1990 RGCC NL
Circulaire emprunts NL
29 NOVEMBER 2012 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering opbrengsten van het parkeerbeleid NL
Circulaire 18 juillet 2002 octroi subsides infra sportives NL
Circulaire 1er février 2006 prèlèvements NL
2017 07 27 omzendbrief begroting 2018 gemeenten NL
2013 05 17 Omzendbrief tot aanvulling boekingen NL
1991 07 29 Wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen NL
1989 01 12 Bijzondere wet Brusselse Instellingen NL
30 APRIL 2009 Ordonnantie ertoe strekkend een hoofdstuk V NL
27 02 2017 OB aflsuiten jaarrekeningen 2016 gemeenten NL
23 JUNI 2016 ordonnantie tot wijziging NL
22 JANUARI 2009 Ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid NL
17 JUILLET 2003 Brusselse Huisvestingscode NL
14 MEI 1998. Ordonnantie houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NL
4 05 1999 Budgettering en boeking in buitengewone dienst concrete toepassing
3 MAART 2005 subsidies buurtsportaccommodaties. NL
2007 07 19 Ordonnance developpement économique FR NL
31 01 2018 afsluiten jaarrekeningen 2017 gemeenten
19 AVRIL 2014. — Loi modifiant le Code des impôts Taxe additionnelles sur les Impôts régionaux FR NL
circulaire 22 decembre 2015 relative à l'acquisition ou aliénation de droits réels FR NL
ocmw
2019 02 12 afsluiten jaarrekeningen 2018 gemeenten
20180720 omzendbrief begroting 2019 driejaarlijkse plannen 2019 2020 2021 gemeenten
07 03 2018 omzendbrief rekening 2017 OCMW
2019 04 02 afsluiten jaarrekeningen 2018 OCMW's
20180801 omzendbrief 2019 driejaarlijkse plannen 2019 2020 2021 OCMW's
circ 16.10.2014 Directive Européenne 2011 85 reporting trimestriel
circ 29 01 2016 normes sec communes
20060201 Circulaire BXL 2006 problematique des prelevements
circ. 29 01 2016 normes sec (version néerlandaise)
circ. 25.03.2014 OB 25.03.2014
06 09 2019 omzendbrief begroting 2020 gemeenten