Financiering

De financiering van tekorten wordt verzekerd door de 19 gemeenten en door het Gewest.

Gewestelijke financiering van instellingen voor het beheer van het tijdelijke van erediensten

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in de andere gewesten zijn dat de provincies) financiert:

•    het begrotingstekort van de orthodoxe kerkfabrieken en van de islamitische gemeenschappen.
In 2012 is het Gewest voor 84 000 euro tussenbeide gekomen in het tekort van de orthodoxe kerkfabrieken.
•    Het begrotingstekort van de 2 kathedraalfabrieken Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel en Sint-Rombout in Mechelen (tussenkomst van 217 000 euro in 2012). Het aartsbisdom Mechelen-Brussel strekt zich uit over verschillende provincies. De financiering van het tekort wordt naar rato van het aantal parochianen door het Gewest en de betrokken provincies gedeeld.

Zoals de federale wetgeving voorschrijft, financiert het Gewest ook het tekort van instellingen voor vrijzinnige morele bijstand. Het gaat om twee instellingen: de Instelling voor morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad en de Franstalige Instelling voor vrijzinnige morele dienstverlening van de Centrale Vrijzinnige Raad.

Gemeentelijke financiering van instellingen voor het beheer van het tijdelijke van erediensten


De 19 gemeenten financieren het eventuele begrotingstekort van de

•    katholieke kerkfabrieken
•    protestantse instellingen
•    anglicaanse instellingen
•    Israëlitische instellingen