Welkom op het portaal van de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest !

Dit portaal wil een toegangspoort vormen tot informatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Op de diverse pagina's vindt u informatie terug over dit gewestelijke bestuur en de opdrachten die het vervult, maar ook over de andere spelers die actief zijn op dit terrein, namelijk de plaatselijke besturen en de partners van Brussel Plaatselijke Besturen.

Verder krijgt u in het rechterdeel toegang tot specifieke thema's om zo de diverse vragen te groeperen die u zich als burger mogelijk stelt.

Deze website beoogt een platform voor praktische inlichtingen te zijn en ik moedig u dan ook ten stelligste aan de diverse rubrieken te doorlopen om zo een beeld te krijgen van de plaatselijke besturen van ons Gewest, de geldende regelgeving of de formulieren die u nodig zou kunnen hebben.


In de kijker

Een wettelijk kader voor gemeentelijke vzw's

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, hebben de gemeentelijke vzw's nu een juridisch kader. De ordonnantie voorziet verder dat Brussel Plaatselijke Besturen, zoals met betrekking tot andere plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's ...), toezicht kan uitoefenen op de handelingen van gemeentelijke vzw’s. Maar wat is precies een gemeentelijke vzw? En wat zijn haar missies? We leggen het uit in dit artikel ...

Nieuwsicon RSS

Het besluit tot toekenning van het aandeel van de Algemene dotatie 2019 aan de gemeenten van het BHG en aan de GGC is gepubliceerd 20-05-2019
De ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen werd op 6 mei 2019 gepubliceerd 10-05-2019
Inwerkingtreding van de ordonnantie tot wijziging van de OCMW-wet 25-04-2019
BPB publiceert zijn eerste verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten 25-04-2019
Een Middag omtrent Personen met een handicap op 18 juni 2019 11-04-2019
Publicatie van de gids van handistreaming op lokaal niveau 10-04-2019
Verslag over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen 28-03-2019