U bent hier: Home / Omzendbrief dd. 22 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de OCMW
U bent hier: Home / Omzendbrief dd. 22 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de OCMW

Omzendbrief dd. 22 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de OCMW

 

 

Geachte Dames en Heren Secretarissen-generaal en Financiële directeurs van de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn,

Wij hebben het genoegen u de omzendbrief dd. 22 juli 2020 houdende de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2021 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook de bijlagen over te maken.

Wij vestigen er uw aandacht in het bijzonder op dat de elektronische overdracht van de financiële gegevens via Minerve  alsook de toezending van de bijlagen in Excel-formaat zoals beschreven in punt 3 van de omzendbrief, absoluut  dient vooraf te gaan aan de indiening  van de papieren versie en/of de eventuele verzending ervan via het elektronische platform   BOS-xchange,  zo niet zal de begroting  geweigerd worden.  

Voor uw gemak, bevindt er zich een samenvattende lijst bij de omzendbrief met alle vereiste documenten en bijlagen die u samen met de rekening aan onze administratie dient over te maken.

Bijlagen kunnen hier downloaden zijn :