Welkom op de website van  Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB), een bestuur dat deel uitmaakt van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vervult een toezichthoudende en ondersteunende rol ten aanzien van de verschillende plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten, OCMW's, politiezones, ...).

De verschillende opdrachten van BPB bestaan uit het juridisch organiseren van de plaatselijke besturen, het controleren van de wettelijkheid van hun akten, het lokale niveau financieel ondersteunen, het stimuleren van de uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidsmaatregelen, het nemen van uitvoerende maatregelen voor interne aangelegenheden en het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar.

U kunt meer vernemen over deze verschillende opdrachten door de thema’s van onze website te raadplegen.

 


In de kijker

Verhuizing van BPB en van zijn loket

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel heeft eind 2020 definitief het City Center verlaten. Ze integreert geleidelijk in de Iris Tower, gesitueerd om het Sint-Lazarusplein in Sint-Joost-ten-Noode. Enkele essentiële diensten, waaronder het loket van BPB, behoren tot de diensten die prioritair in deze nieuwe hoofdzetel van de administratie worden ondergebracht, vanaf 26 januari 2021.

Bekijk alle bepalingen i.v.m. de toezending van documenten aan Brussel Plaatselijke Besturen en de toegang tot zijn loket.

Nieuwsicon RSS

Participatieve begroting 24-11-2021
Eretitels aan de gemeentelijke mandatarissen | Voorwaarden voor de toekenning 16-11-2021
VZW's | Administratief toezicht 16-08-2021
Gemeentelijke financiën | Impact van Covid-19 (update) 06-08-2021
OCMW | Begrotingen 2022 en driejaarlijkse plannen 2022 tot 2024 28-07-2021
Gemeenten | Begrotingen 2022 en driejaarlijkse plannen 2022 tot 2024 28-07-2021
Gemeentelijke financiën | Impact van Covid-19 19-05-2021