Wetgeving
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Ordonnantie van 27 maart 2014 tot wijziging van artikel 30 van de organieke wet betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde sommige mededelingen te verbeteren
U bent hier: Home / Wetgeving / DocLegis / Ordonnantie van 27 maart 2014 tot wijziging van artikel 30 van de organieke wet betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde sommige mededelingen te verbeteren

Ordonnantie van 27 maart 2014 tot wijziging van artikel 30 van de organieke wet betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn teneinde sommige mededelingen te verbeteren

beschrijving
Deze ordonnantie moderniseert de werking van de Brusselse raden voor maatschappelijk welzijn. De raadsleden kunnen voortaan de oproeping en de bij de agendapunten horende stukken langs elektronische weg verkrijgen. De ordonnantie stimuleert de deelneming van de raadsleden aan de beraadslagingen van de raad, inzonderheid door te preciseren dat de punten op de agenda duidelijk en zorgvuldig moeten opgesteld worden en een verklarende synthesenota moet worden bijgevoegd.
Hoofdtekst
Documenttype
Ordonnantie
Nummer of ID
Datum
27/3/2014
Datum van publicatie in het Staatsblad indien gekend
7/5/2014
Instelling(en)
OCMW,
Thema('s)
Gemeente (indien van toepassing)
URL (internetadres van de website waar het document zich bevindt)
Bekijken het bestand online