U bent hier: Home / Verschuiving van bepaalde administratieve termijnen

Verschuiving van bepaalde administratieve termijnen

De procedure voor het indienen van bewijsstukken en aanvragen voor projectoproepen wordt aangepast voor subsidies met betrekking tot het statutariseringsbeleid van de agenten bij de plaatselijke besturen, het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de gemeenten, bijstand aan migranten, lokale gemeentelijke buurtsportinfrastructuren en investeringen in verband met de REG.

Dames en Heren,

Als gevolg van de door de federale regering genomen maatregelingen om de verspreiding van het Covid-19 in te dammen, zijn nieuwe werkafspraken gemaakt, en dit zowel voor de gemeenten als voor het gewestelijk bestuur.

Dit om  alle vormen van activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te vertragen. Onder deze omstandigheden delen de Brusselse Plaatselijke Besturen u mee dat de procedures voor het indienen van de bewijsstukken en de aanvragen voor de oproepen tot het indienen van projecten is aangepast.

Daarom zal de administratie alle documenten die haar uiterlijk dinsdag 2 juni om 18.00 uur worden toegezonden, beschouwen als ontvangen binnen de oorspronkelijke termijnen met betrekking tot de volgende procedures :

  • de indiening van aanvragen in het kader van de volgende oproepen tot het indienen van projecten :

o Projectoproep voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuren (oorspronkelijk termijn 31 maart 2020) ;

o Gelijkenkansenbeleid in de gemeenten (oorspronkelijk termijn 30 april 2020) ;

o Investeringen van algemeen belang - Bijdrage aan REG (2019-2021) (uitnodiging tot het indienen van voorstellen) ;

  • de indiening van bewijsstukken voor subsidieaanvragen met betrekking tot :

o statutariseringsbeleid van de agenten bij de plaatselijke besturen (oorspronkelijk termijn 31 maart 2020);

o diversiteit (oorspronkelijk termijn 31 maart 2020);

o bijstand aan migranten, daklozen, zogenaamde "Roma" en woonwagenbewoners  (oorspronkelijk termijn 31 maart 2020).

 

Bovendien wordt u vriendelijk verzocht om alle documenten overeenkomend met de opvolging van subsidies alleen per e-mail op te sturen (indien nodig door bijlagen te splitsen, en indien mogelijk zonder te scannen in de "image"-modus), hetzij naar uw gebruikelijk contactpersoon, hetzij naar de algemene adressen isp@sprb.brussels, tvs-gsw@sprb.brussels of sportinfra@sprb.brussels.

Als u in deze periode vragen heeft over een dossier, kunt u altijd per e-mail contact opnemen met de verantwoordelijke agent:

 

Wij danken u voor uw begrip en aarzelen niet om deze informatie verder te verspreiden .