U bent hier: Home / Tijdelijke opschorting van termijnen

Tijdelijke opschorting van termijnen

Twee besluiten (van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) schorten enkele termijnen op

- Het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (2.4.2020), gewijzigd op 16 april 2020, schorst vanaf 16.3.2020 tot 15.5.2020, in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgesteld zijn in de ordonnanties en de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals in de wetten en koninklijke besluiten die tot bevoegdheid behoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

- Het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (2.4.2020), gewijzigd op 16 april 2020, schorst vanaf 16.3.2020 tot 15.5.2020, in het kader van de gezondheidscrisis door het coronavirus, de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgesteld zijn in de ordonnanties en de besluiten van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest of die vastgelegd zijn in de op grond daarvan goedgekeurde akten, evenals in de wetten en koninklijke besluiten die tot bevoegdheid behoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Opgelet: deze besluiten  schorsen niet de termijnen betreffende het administratief toezicht.