U bent hier: Home / Thema / Regionale steun

Regionale steun

Brussel staat voor belangrijke evoluties zoals alleen grote metropolen kennen.
De snelle toename van het aantal inwoners, in combinatie met belangrijke sociale problemen zoals werkloosheid of voortijdig schoolverlaten, weegt zwaar op de gemeenten: zij moeten inspanningen leveren inzake veiligheid in de stad, meer plaatsen in de kinderdagverblijven en in de scholen. De toename van het aantal steuntrekkers waar de OCMW's voor instaan, leidt automatisch tot een verhoging van de gemeentelijke dotatie voor de OCMW's.
Daarom versterkt het Gewest elk jaar de financiële tools waarover de gemeenten kunnen beschikken om deze uitdagingen aan te pakken en tegelijk hun begrotingssituatie te verbeteren.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een belangrijke partner voor de lokale besturen; het levert een financiële steun van bijna 550 miljoen euro (via Brussel Plaatselijke Besturen).

 
Algemene financiering door het Gewest en herfinanciering van de gemeenten

De Gemeenten ontvangen een algemene dotatie en kunnen in geval van financiële moeilijkheden ook hulp krijgen van het Gewest (via het Herfinancieringsfonds).
 

Erkenning en vergoeding van natuurrampen

Sinds 1 januari 2015 is het Brussels Gewest volledig bevoegd om schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door de rampen die op zijn grondgebied plaatsvinden.
 

Financiering & subsidiëring van Gemeentelijke sportinfrastructuren

 Sinds de laatste staatshervorming is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd om rechtstreeks tegemoet te komen in de financiering en subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuren.
 

Geweststeun bij lokale investeringen van openbaar nut

Daarnaast verleent het Gewest financiële steun aan gemeenten die investeringen van openbaar nut willen realiseren met werken als:

•    verkeerswegen
•    riolering
•    gebouwen
•    groene ruimten
•    verlichting
•    begraafplaatsen
•    sportinfrastructuur
•    enz.

Het Gewest voorziet in een driejaarlijkse enveloppe van 25 miljoen euro.
 

Geweststeun voor specifieke lokale initiatieven

Tot slot ondersteunt het Gewest een reeks gesubsidieerde specifieke lokale initiatieven waaraan de gemeenten kunnen deelnemen en waarvoor ze specifieke financiering krijgen.

Voorbeelden :

•    het programma Preventie Schoolverzuim
•    gelijke kansen en diversiteit
•    opleiding en herfinanciering van het personeel van de lokale besturen
•    enz.

Het Gewest financiert daarnaast bepaalde verenigingen die actief zijn op domeinen met betrekking tot de bevoegdheden van de lokale overheden.