Europese drempels

Overheidsopdrachten (bedragen excl. btw)
 

Vanaf

Werken

Leveringen en diensten (klassieke sectoren)

Leveringen en diensten (speciale sectoren)

01/01/2020

≥ € 5.350.000

≥ € 214.000

≥ € 428.000

01/01/2018

≥ € 5.548.000

≥ € 221.000

≥ € 443.000

01/01/2016

≥ € 5.225.000

≥ € 209.000

≥ € 418.000

01/01/2014

≥ € 5.186.000

≥ € 207.000

≥ € 414.000

 

Vanaf

Sociale diensten en andere specifieke diensten* (klassieke sectoren)

Sociale diensten en andere specifieke diensten* (speciale sectoren)

01/01/2020

≥ € 750.000

≥ € 1.000.000

01/01/2018

≥ € 750.000

≥ € 1.000.000

01/01/2016

≥ € 750.000

≥ € 1.000.000

01/01/2014

≥ € 750.000

≥ € 1.000.000

* Zie bijlage 3 bij de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (exhaustieve lijst)

 

Vanaf
Verplichting om te overwegen de opdracht op te splitsen in percelen
(klassieke sectoren)

01/01/2020

≥ € 139.000

01/01/2018

≥ € 144.000

01/01/2016

≥ € 135.000

 

Concessieovereenkomsten (bedragen excl. btw)

 

Vanaf

Werken / Diensten

01/01/2020

≥ € 5.350.000

01/01/2018

≥ € 5.548.000

01/01/2016

≥ € 5.225.000

01/01/2014

≥ € 5.186.000