U bent hier: Home / Nieuws / Rapport over de financiële staat van de gemeenten 2014 – 2018

Rapport over de financiële staat van de gemeenten 2014 – 2018

Brussel Plaatselijke Besturen publiceert haar vierde editie van hun magazine Focus.

Na een gedetailleerd overzicht van alle verschillende factoren die de gemeentelijke financiën beïnvloeden, heeft Brussel Plaatselijke Besturen de belangrijkste observeerbare tendensen op het globale niveau bestudeerd. Welke zijn de voornaamste bronnen van ontvangsten en uitgaven van de gemeenten en hoe evolueren deze? Hoe slagen de gemeenten erin om hun financieel evenwicht te bekomen en te behouden? Heeft de sociaaleconomische typologie van gemeenten invloed op deze ontwikkelingen? Welke zijn de grootste investeringsprioriteiten? Hoe worden deze investeringen gefinancierd?

Het rapport stelt ook voor de eerste keer een analyse van de impact van de demografie op de lokale financiën.

Veel leesplezier!