Welkom op de website van  Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB), een bestuur dat deel uitmaakt van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vervult een toezichthoudende en ondersteunende rol ten aanzien van de verschillende plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten, OCMW's, politiezones, ...).

De verschillende opdrachten van BPB bestaan uit het juridisch organiseren van de plaatselijke besturen, het controleren van de wettelijkheid van hun akten, het lokale niveau financieel ondersteunen, het stimuleren van de uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidsmaatregelen, het nemen van uitvoerende maatregelen voor interne aangelegenheden en het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar.

U kunt meer vernemen over deze verschillende opdrachten door de thema’s van onze website te raadplegen.

 


In de kijker

Verhuizing van BPB

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel verlaat definitief het City Center in november van dit jaar. In de nabije toekomst zal ze in de nieuwe Silvertower geïntegreerd worden, gelegen aan het Sint-Lazarusplein in Sint-Joost-ten-Noode. Tijdens deze overgangsperiode worden enkele essentiële diensten, waaronder het loket van BPB (vanaf 20 november 2020), verplaatst naar het Communicatiecentrum Noord (CCN), gelegen aan het Noordstation.

Bekijk alle bepalingen i.v.m. de toezending van documenten aan Brussel Plaatselijke Besturen en de toegang tot zijn loket.

Nieuwsicon RSS

OCMW's | Vergaderingen op afstand 12-11-2020
Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 betreffende de erkenning, de programmatie en de erkenningsprocedures van de ziekenhuizen... 12-11-2020
Ordonnantie tot wijziging van artikel 79 en hoofdstuk XII bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 12-11-2020
Wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten 06-11-2020
Wijziging van de Nieuwe Gemeentewet om in geval van overmacht het houden van vergaderingen op afstand van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden te garanderen 06-11-2020
Gemeenten | Aanvullende instructies bij de omzendbrief mbt de opmaak vd Begroting 2021 05-11-2020
Lokaal personeel | Eenmalige premie voor 2020 03-11-2020