Welkom op de website van  Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen (BPB), een bestuur dat deel uitmaakt van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, vervult een toezichthoudende en ondersteunende rol ten aanzien van de verschillende plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gemeenten, OCMW's, politiezones, ...).

De verschillende opdrachten van BPB bestaan uit het juridisch organiseren van de plaatselijke besturen, het controleren van de wettelijkheid van hun akten, het lokale niveau financieel ondersteunen, het stimuleren van de uitvoering van bepaalde gewestelijke beleidsmaatregelen, het nemen van uitvoerende maatregelen voor interne aangelegenheden en het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen om de zes jaar.

U kunt meer vernemen over deze verschillende opdrachten door de thema’s van onze website te raadplegen.


In de kijker

Een wettelijk kader voor gemeentelijke vzw's

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten, hebben de gemeentelijke vzw's nu een juridisch kader. De ordonnantie voorziet verder dat Brussel Plaatselijke Besturen, zoals met betrekking tot andere plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's ...), toezicht kan uitoefenen op de handelingen van gemeentelijke vzw’s. Maar wat is precies een gemeentelijke vzw? En wat zijn haar missies? We leggen het uit in dit artikel ...

Nieuwsicon RSS

BPL wint de Citizen Communication Award 10-02-2020
Uw mening telt 06-02-2020
Klaar voor de nieuwe projectoproep `Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur´? Start! 05-02-2020
Focus op de boekhouding van de Brusselse OCMW's (2013-2018) 04-02-2020
BGHGT: afsluiting van de projectoproepen 30-01-2020
Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum 17-01-2020
BPB aanwezig op het Salon des Possibles op 18 februari 17-01-2020