U bent hier: Home / Nieuws / nieuwsberichten

nieuwsberichten

BPB nodigt u uit voor een gelijkekansenochtend op 15 maart
Hier is de lijst van alle nieuwe gemeentelijke verkozenen in het Brussels Gewest
Op 14 oktober 2018 hebben de burgers hun gemeentelijke vertegenwoordigers verkozen. Deze werden geïnstalleerd in december 2018 en januari 2019.
Publicatie van het besluit tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van subsidies om investeringen van openbaar aan te moedigen
26 juni 2018
Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag
Publicatie van BPB Focus #2: Het personeel van de Brusselse gemeenten
Boeiende Handicaps - Zaterdag 2 juni
De website over de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is online
Publicatie van BPB Focus # 1
[Lokaal personeel] Publicatie van de besluiten betreffende het gemeentepersoneel
[WIG OO] Uiteenzettingen en foto's van het colloquium
[Lokale financiën] Slides van de infosessie over de transitrekeningen
[Lokaal personeel] Publicatie van het besluit "CLIO"
[Subsidies] Vastleggen van de prioriteiten voor de driejarige ontwikkelingsdotatie 2016-2018
Foto's van het colloquium "lokale overheidsopdrachten & gender"
[Publicatie] Zoom op de gemeenten
Overlijden van de Heer Yves Cabuy, directeur
[Financiën] Begroting 2017 - Mededeling BPB aan de gemeenten
[Toezicht] Publicatie van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2016
[Toezicht] Publicatie van de omzendbrief met betrekking tot de hervorming van het administratief toezicht
Een nieuwe directeur-generaal voor Brussel Plaatselijke Besturen
Hervorming toezicht vanaf 1 september
[Lokale financiën] Download de slides van de presentaties van 22.06 en 12.07
Omzendbrief bestemd voor de gemeenten inzake toeristische logies
[Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur] Projectoproep 2016 - deadline : 22/04
[Financiën] Reactie van BPB met betrekking tot de berekening van de verdeling van de ADG
[Lokale financiën] Impact van de beslissingen van de federale regering op de Brusselse gemeenten
[Overheidsopdrachten] Focus : het dagelijkse beheer
[Gelijke Kansen] Vademecum "Genderbudgeting"
[Mededeling van BPB] Gedeeltelijke regionalisering van de personenbelasting – Aanpassing van de gemeentelijke reglementen tot vastlegging van de opcentiemen op de personenbelasting
[OCMW] De ordonnantie betreffende de wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 is gepubliceerd in het BS