U bent hier: Home / Nieuws / nieuwsberichten

nieuwsberichten

BPL wint de Citizen Communication Award
Klaar voor de nieuwe projectoproep `Gemeentelijke buurtsportinfrastructuur´? Start!
Focus op de boekhouding van de Brusselse OCMW's (2013-2018)
BGHGT: afsluiting van de projectoproepen
Bestuur : driejaarlijks monitoringsrapport bestemd voor de Europese Commissie – uitstel van de overbrengingsdatum
Frans-Belgische ontmoeting in Brussel
Aanpassing van de Europese bekendmakingsdrempels op 1 januari 2020
Rapport over de financiële staat van de gemeenten 2014 – 2018
Einde van de overgangsmaatregelen voorzien in artikel 129 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren
Toepassing betreffende de ordonnantie voor algemene rampen
Ontdek het statistisch en fotografisch rapport van de Directie Investeringen!
Het omzendbrief betreffende de gemeentebegrotingen 2020 wordt gepubliceerd
Elektronische facturatie: informatiesessies voor bedrijven
Sport actualiteit!
Nieuwe Brusselse Gewestregering
De gemeentelijke fiscaliteit van de voorbije tien jaar onder de loep
6de editie van “BOEIENDE HANDICAPS” op zaterdag 29 juni in Vorst
Ontdek ons activiteitenverslag 2017-2018
De procedures voor de toekenning van de subsidies als bedoeld in de "Sport" ordonnantie zijn gepubliceerd!
Het besluit tot toekenning van het aandeel van de Algemene dotatie 2019 aan de gemeenten van het BHG en aan de GGC is gepubliceerd
De ordonnantie betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen werd op 6 mei 2019 gepubliceerd
Inwerkingtreding van de ordonnantie tot wijziging van de OCMW-wet
BPB publiceert zijn eerste verslag over de tewerkstelling van personen met een handicap in de Brusselse gemeenten
Een Middag omtrent Personen met een handicap op 18 juni 2019
Publicatie van de gids van handistreaming op lokaal niveau
Verslag over de toegankelijkheid van de gemeenteraadsverkiezingen
Op 14 oktober 2018, gingen de Brusselse burgers stemmen om hun gemeentelijke vertegenwoordigers te kiezen.
BPB nodigt u uit voor een gelijkekansenochtend op 15 maart
Hier is de lijst van alle nieuwe gemeentelijke verkozenen in het Brussels Gewest
Op 14 oktober 2018 hebben de burgers hun gemeentelijke vertegenwoordigers verkozen. Deze werden geïnstalleerd in december 2018 en januari 2019.
Publicatie van het besluit tot vastlegging van de procedures voor het aanvragen en de vereffening van subsidies om investeringen van openbaar aan te moedigen
26 juni 2018
Artikel 234, § 3, eerste lid, van de NGW : aanpassing van het bedrag