U bent hier: Home / Nieuws / [Lokaal personeel] Publicatie van de besluiten betreffende het gemeentepersoneel

[Lokaal personeel] Publicatie van de besluiten betreffende het gemeentepersoneel

Besluiten van 4 mei 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het gemeentepersoneel.  

In het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2017 werden zes besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gepubliceerd, betreffende het gemeentepersoneel.

Het besluit van 4 mei 2017, houdende uitvoering van artikel 70, § 2 en 7, van de Nieuwe Gemeentewet, bevat de bepalingen met betrekking tot de evaluatie van de wettelijke graden. Dit besluit treedt in werking op 30 juni 2018.

De overige besluiten, van dezelfde datum, werden genomen tot uitvoering van de artikelen 145, § 5, en 145, bis, § 5, van de Nieuwe Gemeentewet, en hebben betrekking op de volgende materies :

-          de opleiding ;

-          de bezoldigingsregeling en de weddeschalen;

-          de evaluatie;

-          de niveaus, rangen en graden;

-          de aanwerving, bevordering en interne mobiliteit.


Het besluit betreffende de opleiding treedt in werking op 1 juli 2017, met uitzondering van de artikelen 3 en 8, die in werking treden op 30 juni 2018.

Het besluit betreffende de bezoldigingsregeling en de weddeschalen treedt in werking op 30 juni 2020.

De overige besluiten treden in werking op 30 juni 2018.

Brussel Plaatselijke Besturen houdt zich ter beschikking om vragen hieromtrent te beantwoorden. Deze vragen kunnen gestuurd worden naar de Directie Lokaal Personeel op het volgende adres bpb.lokpers@gob.brussels.