U bent hier: Home / Nieuws / Hervorming toezicht vanaf 1 september

Hervorming toezicht vanaf 1 september

De ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd recent aangepast door de ordonnantie van 23 juni 2016 bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2016.

Deze ordonnantie treed in werking op 1 september 2016.

De aangebrachte aanpassingen hebben als doel het administratief toezicht minder zwaar te maken, op het niveau van de beslissingen die verplicht moeten worden opgestuurd (vermindering), alsook op het niveau van de toepasselijke toezichtprocedure (een groot deel van de akten die voordien onderworpen waren aan het goedkeuringstoezicht zullen nu onderworpen worden aan het algemeen schorsings- en vernietigingstoezicht), alsook wat betreft de termijnen (inkorting).

Opgepast : de beslissingen genomen vóór deze datum blijven onderworpen aan de oude regeling. Het is dus de datum van de gemeentelijke beslissing, en niet de datum van verzending aan de toezichthoudende overheid, die bepaalt welke regels betreffende het administratief toezicht van toepassing zijn.

Bijlagen

Ordonnantie van 14.05.1998 aangepast door de ordonnantie van 23.06.2016 (geconsolideerde versie)

Schrijven naar de gemeenten (.pdf)

Omzendbrief van 08.09.2016