U bent hier: Home / Nieuws / [Financien] Publicatie van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering "economische ontwikkeling " en tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten voor 2014
U bent hier: Home / Nieuws / [Financien] Publicatie van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering "economische ontwikkeling " en tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten voor 2014

[Financien] Publicatie van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering "economische ontwikkeling " en tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten voor 2014

  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot toekenning aan de gemeenten van een toelage in uitvoerig van artikel 10 van de ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het dienstjaar 2014
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 tot toekenning aan de gemeenten van een toelage in uitvoering van de artikels 6 en 12 van de ordonnantie van 19 juli 2007 ertoe strekkende de gemeenten te betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het dienstjaar 2014