U bent hier: Home / Gewestelijk bestuur / Contacteer de diensten / Gewestelijke Inspectie

Gewestelijke Inspectie

Directie

Gaylord Baert - gbaert@sprb.brussels - 02 800 32 33

Contactpersoon

Gabrielle Rollier - grollier@sprb.brussels - 02 800 33 95
 

Behandelde materies
  • Medewerking bij het uitwerken van de financiële plannen van de gemeenten en OCMW’s die gebruik maken van een thesaurielening van het BGHGT
  • Toezicht op de uitwerking van de financiële plannen door een voorafgaandelijke controle et door de organisatie van begeleidingscomités
  • Adviseert de plaatselijke overheid over de meest aangewezen manier om het budgettair evenwicht te herstellen
  • Stelt maatregelen voor om het proces van interne controle te verbeteren
  • Werkt mee aan algemene analyses over de toestand van de Brusselse plaatselijke besturen
  • Medewerking bij het realiseren en de opvolging van de opdracht van het BGHGT inzake bepaalde gemeentelijke investeringen