Organogram

 

Algemene Directie

M. Rochdi Khabazi, Directeur-generaal

De Algemene Directie omvat de transversale en ondersteunende diensten van het Bestuur Plaatselijke Besturen.

•    Sorteercel

•    Cel Ondersteuning van het overheidsbeleid: belast met HR, informatica, communicatie en documentatie
 


Operationele directies

 

Dienst Ondersteuning van het overheidsbeleid

 

Directie Investeringen: Directeur : de heer Jean-Pierre Buelens
De directie geeft subsidies voor investeringen van algemeen belang in de gemeenten.


Directie Gesubsidieerde Initiatieven: Directeur : mevrouw Maria-Helena Vandenbergen
De directie beheert de facultatieve subsidies die door de Regering aan gemeenten en bepaalde vzw's toegekend worden. Ze houdt zich ook bezig met de coördinatie op het gebied van gelijke kansen bij de plaatselijke besturen.

 

Dienst Organisatie, toezicht en advies: Directeur-diensthoofd: de heer Xavier Simon

 

Directie Lokaal Personeel:  Directeur: de heer Karel Van Hoeymissen
De directie ziet toe op de personeelszaken van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's ...).

Directie Lokale Financiën:  Directeur: mevrouw Anne Willocx
De directie controleert de financiële beslissingen en kent de algemene financiering toe aan de plaatselijke besturen.

Directie Algemene en Juridische Zaken: Directeur: mevrouw Fabienne Bury

De directie werkt samen met de andere directies aan de regelgeving en de wetgeving met betrekking tot de plaatselijke besturen (organieke macht).
De directie is eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van de geschillen voor de gerechtshoven en rechtbanken.

Directie Lokale Overheidsopdrachten: Directeur: mevrouw Marie-Pascale Fantuzzi

De directie ziet toe op de toewijzing van overheidsopdrachten en geeft opleidingen en advies.

 

Directie Ondersteuning van het Brussels gewestelijk herfinancieringsfonds van de gemeentelijke thesaurieën : Directeur: de heer Gaylord Baert
De directie ziet toe op de leenovereenkomsten tussen het Gewest en de gemeenten of de OCMW's.