Organogram

Algemene Directie

M. Rochdi Khabazi, Directeur-generaal

De Algemene Directie omvat de transversale en ondersteunende diensten van het Bestuur Plaatselijke Besturen.

•    Cel Organisatie & Communicatie: belast met HR, informatica, communicatie en documentatie

•    Cel Bicommunautaire Zaken: belast met het coördineren van bicommunautaire aangelegenheden (GGC)

•    Sorteercel


Operationele directies

Directie Lokale Overheidsopdrachten: Directeur: mevrouw Marie-Pascale Fantuzzi

De directie ziet toe op de toewijzing van overheidsopdrachten en geeft opleidingen en advies.

Directie Algemene en Juridische Zaken: Directeur wnd : mevrouw Fabienne Bury

Deze directie werkt samen met de andere directies aan de regelgeving en de wetgeving met betrekking tot de plaatselijke besturen (organieke macht).
Ze is eveneens verantwoordelijk voor de opvolging van de geschillen voor de gerechtshoven en rechtbanken.

Dienst Lokale Financiën: Directeur-diensthoofd: de heer Xavier Simon

Directie Lokale Financiën:  Directeur-diensthoofd : mevrouw Anne Willocx
Deze directie controleert de financiële beslissingen en kent de algemene financiering toe aan de plaatselijke besturen.

Gewestelijke Inspectie: Directeur: mevrouw Martine Bocquet
De inspectie ziet toe op de leenovereenkomsten tussen het Gewest en de gemeenten of de OCMW's.

Dienst Bestuur en Plaatselijke Ontwikkeling: Directeur-diensthoofd: N.

Directie Lokaal Personeel:  Directeur: de heer Karel Van Hoeymissen
De directie ziet toe op de personeelszaken van de plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW's ...).

Directie Gesubsidieerde Initiatieven : Directeur : mevrouw Maria-Helena Vandenbergen
De directie beheert de facultatieve subsidies die door de Regering aan gemeenten en bepaalde vzw's toegekend worden. Ze houdt zich ook bezig met de coördinatie op het gebied van gelijke kansen bij de plaatselijke besturen.

Directie Investeringen (voorheen Gesubsidieerde Werken): Directeur : de heer Jean-Pierre Buelens
De directie geeft subsidies voor investeringen van algemeen belang in de gemeenten.