U bent hier: Home / Gemeentelijke fiscaliteit | Verlenging van de opschorting van de verval- en beroepstermijnen
U bent hier: Home / Gemeentelijke fiscaliteit | Verlenging van de opschorting van de verval- en beroepstermijnen

Gemeentelijke fiscaliteit | Verlenging van de opschorting van de verval- en beroepstermijnen

De opschorting van de verval- en beroepstermijnen wordt met één maand verlengd, meer bepaald tot 15 juni 2020

De gezondheidssituatie die de opschorting van de termijnen verantwoordde, is nog steeds dezelfde en het is nog onzeker hoe die zal evolueren.

De termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroeps termijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, worden voor de tweede keer met één maand verlengd, meer bepaald tot 15 juni 2020 (zie het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020).

Met betrekking tot gemeentebelastingen, worden de betalingstermijn voorzien in artikel 4, § 6, van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen geviseerd, evenals de termijn voor bezwaren bij het College bedoeld in artikel 9, § 1, van dezelfde ordonnantie.

gearchiveerd onder: